Det räcker med en sträng på el-tvättbrädan för Seasick Steve. Han gör mycket annat bra på gitarr och banjo också.