Det här trodde man var framtidens bilar 1948. Trehjulingen Davis tillverkades faktiskt i 18 expemplar och har en egen sajt för ägare och fans som håller reda på de bilar som finns kvar.