Omgjorda klipp från filmen Undergången och scenen med Hitler i bunkern till alternativa texter och ljud finns det massor av på nätet. Filmbolaget gillar dem inte och ser till att de plockas ned från YouTube vart efter. Nu finns en variant som gör parodi på den här takedown-processen med producenten som Hitler och till historien hör att skaparen opponerat sig mot att den togs ned med hänvisning till att den är en parodi och därför tillåten användning. Än så länge finns den i alla fall kvar på YouTube och Vimeo. Mer om bakgrunden finns på Techdirt