Laundry Day är ett examensarbete i animation av Guillaume Chartier från Montreal.

Om du känner att du inte förstår referenserna klicka här.