70-talet. Charles Bronson. Manlighet. Skratta eller gråt… Japansk reklam av regissören Nobuhiko Obayashi