Adressen svenskbladet.se kan ge sken av att det är något extremistiskt men det är det inte. Dagens Svenskbladet är nyhetssatir. Lite pubertalt och svenne-populistiskt kanske men uppdaterat och ambitiöst.