En annan Bird is the word, från ett av bästa (eller mest irriterande) Family Guy-avsnitten.