Vad kan du om typsnitt? På Typewar.com kan du testa dina kunskaper.  Nivåerna går ända upp till 50…