Den här videon ska ses som ett inlägg i debatten om copyright. Gjord av  Nina Paley för QuestionCopyright.org som ifrågasätter upphovsrätten som den ser ut i dag.