Alla är lika värda!

”Nu uppmanar Folkbildningsförbundet – studieförbundens intresseorganisation, alla Sveriges demokratiska krafter att göra upp med vardagsrasismen. Nu och innan intoleransen tar över. Vi måste värna om vår frihet och öppenhet – allt det som anses vara så typiskt svenskt. Och så typiskt bra!

Det finns partier i Sverige som bygger sin politik på människors rädsla för det okända, som vill lägga beslag på och definiera vad som är svenskt. Händelseutvecklingen i Europa, med en allt djupare etablering av extremistiska partier, är ett faktum också i vårt land. Intoleransen har fått ett politiskt alibi och därigenom skapas en slags normaliseringsprocess där åsikterna smyger sig in bland både politiker och allmänhet. Vem säger ifrån, innan det är för sent?

Var inte passiv! Visa var du står. Att möta människor och förmedla kunskap är det bästa vi kan göra för ökad jämlikhet och mångfald.

Kom med och sprid budskapet om allas lika värde! Hjälp dig själv. Hjälp Sverige!

Håll ögonen öppna och blunda inte för antidemokratiska krafter.

Sprid vårt ”goda öga” vidare!

Folkbildningsförbundet är en politiskt och religiöst obunden intresseorganisation för Sveriges studieförbund – ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.”

Läs mer här: Alla är lika värda – typisktsvenskt.se.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *