Folkets lexikon

Folkets lexikon är ett sökbart engelsk-svenskt och svensk-engelskt lexikon som drivs av KTH och ”ägs av folket”. Tanken är att användarna själva ska utveckla innehållet genom att föreslå ord och bedöma översättningar. Folkets lexikon är en fortsättning på Språkrådets Lexin som valt att fokusera sina resurser på minoritetsspråken i Sverige.

I samma projekt ingår också Folkets synonymlexikon och Saldo, Svenskt associationslexikon som utvecklas och uppdateras på liknande sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *