Gamla böcker

Allt fler läser ju böcker på skärm (sägs det) och det finns alternativ till de kommersiella distributörerna av e-böcker. I alla fall om man är ute efter äldre litteratur.

Projekt Runeberg har digitaliserat äldre svensk litteratur som inte längre omfattas av upphovsrätten i snart 20 år nu. Projektet har många titlar och den digitala inläsningen av böckerna blir korrekturläst av frivilliga användare. Ett minus är att formaten som böckerna distribueras i är begränsade och sajten lite tekniskt omodern. Böckerna finns som text/html, scannade boksidor och ibland som pdf.

Project Gutenberg är ett liknande, internationellt, projekt som innehåller böcker på engelska och en mängd andra språk. Även ett 50-tal på svenska. Project Gutenberg är naturligtvis ett större projekt och är också mer tekniskt up-to-date med stöd för läsplattor, mobiler och så.