Folkets lexikon

Folkets lexikon är ett sökbart engelsk-svenskt och svensk-engelskt lexikon som drivs av KTH och ”ägs av folket”. Tanken är att användarna själva ska utveckla innehållet genom att föreslå ord och bedöma översättningar. Folkets lexikon är en fortsättning på Språkrådets Lexin som valt att fokusera sina resurser på minoritetsspråken i Sverige.

I samma projekt ingår också Folkets synonymlexikon och Saldo, Svenskt associationslexikon som utvecklas och uppdateras på liknande sätt.

Snille och språk

Svenska Akademiens Ordlista, SAOL, finns fullt sökbar och uppdaterad upplaga på internet. Svenska Akademien ger också ut den kanske mindre kända Svenska Akademiens Ordbok, SAOB, som också finns på nätet. Ordboken innehåller ord från 1500-talet och fram till i dag med beskrivning av betydelse, stavning genom tiderna, ursprung och uttal, läs mer om SAOB här och här.